ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් දියත් කරන ලද e / sri Lanka මුලාරම්භය වනුයේ සියලු පුරවැසියන්ට " විවිධත්වයෙන් යුතු අසීමිත තොරතුරු මුලාශ්‍රයන්ට හා සන්නිවෙදන  මාර්ග" වෙත ප්‍රවේශය සැපයිමයි .

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදයට ඉටු කල හැකි කාර්යය භාර්යයේ දැවැන්ත විභවය හදුනා ගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කර තිබේ. විශ්ව ඥාණ කේන්ද්‍ර ව්‍යාපෘතිය (නැණසල ) ලෙස කලින් හැදින්වූ මෙම වැඩසටහන ශ්‍රී.ල.තො .තා .ස.නි. විසින් නැණසල නාමය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද අතර ග්‍රාමීය සහ අර්ධ නාගරික ජන ග්‍රහණය කෙරෙහි තො .ස.තා . ව්‍යාප්ත කිරිම පිණිස ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ප්‍රදේශ වල ආකෘති කිපයකින් ටෙලිසෙන්ටර් හෝ දැනුම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස හදුන්වා  දීමට කටයුතු කර ඇත. නැණසල ස්ථාපිත කීරීම සහ තො.ස . තාක්ෂණය පාදක සේවා සැපයිම මගින් දිවයිනේ සියලු ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්හි තොරතුරු සහ සන්නිවේදන අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම පිණිස යටිතල පහසුකම් අවශ්‍යතා සපුරාලීමට කටයුතු කර ඇත. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්හි තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය ව්‍යාපෘතිය සහ භාවිතය සීමිත බැවින් සෑම ප්‍රදේශ සදහා තො .ස.ත. වෙත ප්‍රවේශය වැඩිවීමට ඇති වඩාත්ම ඵලදි සහ කාර්යක්ෂම ක්‍රමය වනුයේ නැණසල ස්ථාපිත කිරීම බව පිළිගෙන තිබේ. නැණසලේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ ,

1.දිළිදුකම අඩු කිරීම.

2.සමාජීය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය.

3.සාමය ගොඩනැංවීම.

ඇතුලු  සියලු පුරවැසියන්ට තොරතුරු තාක්ෂණ ඥාණය ලබාදීම මෙහි ප්‍රධනාතම අරමුණු වේ.

2006 වසර ආරම්භ වූ ශ්‍රී අභිනවාරාම නැණසල පරිගණක තාක්ෂලාව කේන්ද්‍ර කරගෙන ග්‍රාමීය ජනයාගේ ජිවනෝපාය සංවර්ධනය ඉහල දමමින් ඔවුන් තුල ආර්ථිකමය ශක්තිය ගොඩනැංවීම සදහා ව්‍යාපෘතින් රාශියක් බිහි කලෙමු. ඒ අනුව කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් ස්වයං රැකියා, කුඩා සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායකයින් නංවාලීම , ගෙවතු වගා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළු ආකල්පමය සංවර්ධන වැඩසටහන් මේ අතර වේ.

වයබ  පළාතේ දැනට ස්ථාපිත කර තිබෙන නැණසල පරිගණක ආයතන ඒකාබද්ධ කරගනිමින් වයබ පළාතේ නැණසල සංගමය ආරම්භ විය. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයකින් සැදුම්ලත් මෙම සංගමය තුලින් ඉහත සදහන් ව්‍යාපෘතීන් සෑම නැණසල ආයතනයක් තුලම ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ක්‍රමවත් පරිගණක තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපනයන් තුලින් නිවැරදි පරිගණක වෘතිකයින් බිහි කිරීම ඇතුළු අධ්‍යාපනික , සංස්කෘතික , කෘෂිකාර්මික , සමාජීය ව්‍යාපෘතීන් නැණසල ආයතනයන් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් දියත් කිරීම මෙම සංගමයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

ශ්‍රී අභිනවාරාම නැණසල පරිගණක මධ්‍යස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගෙන   ඉහත සදහන් ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක  කරන අතර ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේ නියැලී සිට අබාධිත තත්වයට පත් රණවිරුවන් ඇතුළු ග්‍රාමීය අබාධිත වුවන්ට සුභ සාදන  සේවාවන් වශයෙන් පරිගණක දැනුම ඇතුළු අතුරු නිෂ්පාදන පුහුණු අවස්ථාවන් ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේද ආර්ථිකය ඉහල දැමීම පෙරදැරි කරගෙන මෙම සුභ සාදන කටයුතු සිදුකරනු ලැබයි. අධ්‍යාපනික, සංස්කෘතික, කෘෂිකාර්මික, සමාජීය වැඩසටහන් සමාජ ගත කිරීම තේමා  කරගෙන කුඩා සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායකින් ඇතුළු විවිධ හැකියාවන් සහ කුසලතාවයන් වලින් පිරිපුන් ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් ඇගයිමට ලක් කිරීම සහ සමාජගත කිරීම ඉලක්ක කර ගනිමින් නැණසල වෙබ් ගුවන්විදුලි නාලිකාවක් අභිනවාරාම නැණසල පරිගණක මධ්‍යස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගෙන ආරම්භ කරලමු. මෙම මාධ්‍ය ජලය තුලින් අසරණ වුවන්ට පිළිසරණ වීම ඉලක්ක කරගත් වැඩසටහන් ඇතුළු ඉහත සදහන් විෂය ධාරාවන් වලට අනුව මාධ්‍ය වැඩසටහන් මෙමගින් විකාශනය වේ.

2011 නැණසල ගුවන් විදුලිය .
Powered by Joomla 1.7 Templates